Unieke duurzame producten voor een gezond binnenklimaat..

 

Frans Rasenberg vindt dat ook iemand die niet technisch onderlegd is, moet kunnen begrijpen wat er gebeurt. Als zijn sensor in een klas wordt geïnstalleerd meet die gedurende een week  alles: van het moment dat het lokaal leeg is, vervolgens als  de kinderen de klas binnen komen, deur en ramen die open en dicht gaan, tot en met het weggaan van de kinderen. De effecten op de samenstelling van de binnenlucht zijn allemaal in grafieken af te lezen, omdat de sensor iedere 5 minuten een sample neemt.  En dan meten we in een keer zowel de temperatuur, de relatieve vochtigheid, het  zuurstofgehalte, CO2 en de aanwezigheid van VOC’s (Vluchtige Organische Componenten).             CANAIRY 

Binnenklimaat vaststellen is veel meer dan CO2 meten


Teveel CO2 maakt de lucht muf, dat weet inmiddels iedereen. In Nederland is het nog steeds de trend om alleen het CO2 gehalte van de binnenlucht te meten. Dat verklaart dat in locaties met een goede ventilatie, toch veel mensen last houden van bijvoorbeeld hoofdpijn.

Organische stoffen

Echte gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van o.a. Vrije Organische Stoffen. Vluchtige Organische Componenten (VOC’s) zoals bijvoorbeeld formaldehyde, benzeen en aceton komen bijna altijd in meer of mindere mate voor in binnenlucht. Het zijn stoffen die, bij een overmatige blootstelling, aantoonbaar kunnen leiden tot bijvoorbeeld diverse kankersoorten. De overheden in de USA en in diverse Europese landen zijn daarom juist zeer alert op de aanwezigheid van deze stoffen in het binnenklimaat.


Met de topapparatuur  van Rasenberg (zie afbeelding), de Canairy, is het mogelijk om in 1 meting naast het CO2 gehalte, ook de aanwezigheid van Vrije Organische Stoffen (VOS) te kunnen aantonen.

Canairy: unieke sensor

De Canairy wordt door wetenschappers erkend als zijnde uniek onder de meetinstrumenten voor het binnenmilieu. Het apparaat wordt toegepast in omgevingen waar de luchtkwaliteit aan zeer strenge eisen moet voldoen. Wetenschapper Frans Rasenberg kreeg vijf jaar geleden van het Ministerie van Defensie de opdracht om een sensor te ontwikkelen waarmee de luchtkwaliteit goed kan worden gemeten. Zo’n sensor bestond namelijk niet en Defensie zocht een maximaal betrouwbare sensor voor  toepassing in tanks en onderzeeboten.

De sensor werd uitgebreid getest in o.a. Zweden en wordt beschouwd als de best werkende gasdetector die momenteel verkrijgbaar is. De nieuwste NASA-technieken zijn toegepast en ook is er nauw samengewerkt met de TU Delft.  Het unieke van het apparaat is niet alleen de kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook dat het beschikt over de mogelijkheid om in 1 meting  liefst 6 aspecten die de luchtkwaliteit aangeven: temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, O2, VOC’s en eventueel ook fijnstof. Externe laboratorium onderzoeken zijn niet nodig om tot een gedegen vaststelling van het probleem te komen.


Sinds kort is de Canairy ook beschikbaar voor andere bedrijven. Grote chemieconcerns en bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen werken al met deze sensor. CASOL is het eerste adviesbureau dat over een exemplaar beschikt.


tel: +31 6 11 76 28 29    e-mail: info@casol.nl