Unieke duurzame producten voor een gezond binnenklimaat..

 
 

Scholen en binnenklimaat


CO2 gehalte: het is van belang maar er is meer aan de hand.

Vanuit de overheden zijn al ruim 10 jaar diverse programma’s gestart om verbeteringen in het binnenklimaat van scholen te bewerkstelligen. Honderden miljoenen zijn hier inmiddels aan besteed, maar de resultaten blijven achter bij de wensen. Nog steeds kampen veel scholen met klachten: brandende ogen, hoofdpijnen, benauwdheid.


CASOL is van mening dat er door de meeste instanties te veel gefocust wordt op het te hoge gehalte van CO2.  Dat is immers een duidelijk af te bakenen probleem dat hetzij met natuurlijke of met mechanische ventilatie is op te lossen. En dat kost meestal veel geld, met name in de oudere schoolgebouwen: ziehier de reden dat er veel overheidsgeld is verdwenen in zogenaamde oplossingen als totaal nieuw aangelegde mechanische ventilatiesystemen.

In feite zijn dat maatregelen die vaak al in de planning zaten, om aan de nieuwe bouwbesluiten te kunnen voldoen!


VOC’s: sluipende killers en ziekmakers


In de ons omringende landen, maar ook in de Verenigde Staten, wordt juist veel meer gelet op de GEZONDHEIDSCHADENDE bestanddelen in de lucht: de VOC’s (Vluchtige Organische Componenten). Bekend zijn o.a. gassen als  formaldehyde, benzeen, aceton en ammoniak, maar ook de sporen veroorzaakt door de diverse schimmels.  CO2 wordt daar niet als een probleem gezien, juist omdat je dat simpel met ventilatie oplost.

De VOC’s zijn echter stoffen die continu uit allerlei materialen blijven komen. Uit de diverse plastics met weekmakers, uit schoeisel en kleding, gordijnstoffen, meubilair en vloerbedekking die verlijmd is. Soms ook uit niet zichtbare vormen van schimmel (die zich bijvoorbeeld ontwikkelen in de buizen van de ventilatiesystemen, of onder de grond in vochtige kruipruimtes). Dan helpt een nieuw ventilatiesysteem niet, sterker: het kan zelfs de situatie verergeren bij slecht onderhoud.


De oplossing: eerst goed meten!


In dergelijke situaties helpt maar 1 ding: betrouwbaar meten. Daarvoor heeft CASOL de beschikking over de Canairy. De meetresultaten geven een helder beeld van de werkelijke problemen.


Een voorbeeld uit de praktijk:

Dat de Canairy zijn werk goed doet blijkt uit een voorbeeld van een school waar opeens veel kinderen ziek werden. Met de gebruikte CO2-meter werd niets afwijkends aangetroffen en ook verschillende bedrijven konden geen oorzaak vinden. De Canairy gaf echter een sterke mate van vervuiling aan. Nadat de vloerbedekking werd verwijderd bleek daar een schimmel onder te zitten, die de boosdoener was.

tel: +31 6 11 76 28 29    e-mail: info@casol.nl